72. Joycelyn Elders

was nominated Honorary Guide on May 15, 2013 (67 a.H.) for her speeches regarding Pro-Masturbation, which unfortunately saw her loose her job as Surgeon General, USA, under Bill Clinton, along with her position in favor of the legalization and distribution of contraception within US schools.

Her video speech about condom and pro-masturbation

 

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи