raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

1. Madonna

Madonna was nominated as an honorary guide on April 24, 1991, for her role in promoting sexual awakening, like in the video clip of her song ‘Like a Prayer’.

 

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи