86. Mark Zuckerberg

was nominated as Honorary Guide on December 2, 2015 (70 a.H.) following his decision to give away 99 % of his Facebook (social network) shares to good causes to create a better world for his newborn girl.

His interview with his wife

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи