65. Michal Tamir

Michal Tamir was nominated Honorary Guide on March 7, 2012, for being, with her husband Ronny Edry, at the origin of the “We Love You” campaign on Facebook toward supposedly enemies (in Iran) according to their government. “They are Jewish Gandhis (…)” said Rael.

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи