65. Michal Tamir

was nominated Honorary Guide on March 7, 2012 ( 66 a.H.) for being, with her husband Ronny Edry, at the origin of the “We Love You” campaign on Facebook toward supposedly enemies (in Iran) according to their government. “They are Jewish Gandhis (…)” said Rael.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи