90. Oliver Stone

was nominated as Honorary Guide on June 26, 2017 by Maitreya Rael for his denunciation of USA warmongering, especially in the very committed speech, this famous American screenwriter, film director and producer, made at the Writers Guild Awards (2017).

Oliver Stone Exposes US Warmongers at Writers Guild Awards

 

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи