46. Patch Adams

was nominated Honorary Guide since May 10, 2010 for his efforts to bring more compassion, love and justice on our planet. A doctor and social activist, he created the Gesundheit institute as a school and clinic practicing alternative medicine.

His interview clip

 

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи