46. Patch Adams

Patch Adams was nominated Honorary Guide on May 10, 2010, for his efforts to bring more compassion, love, and justice to our planet. A doctor and social activist, he created the Gesundheit institute as a school and clinic practicing alternative medicine.

His interview clip

 

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи