34. Eyal Sivan

was nominated honorary guide on Feb. 20, 2007, Sivan directed “Route 181: Fragments of a Journey in Israel-Palestine,” a film in which he portrayed the divide of the physical landscape and that of the humans who inhabit it. He especially emphasized the deep racial hatred Israelis harbor toward Palestinians.

His film “Route 181: Fragments of a Journey in Israel-Palestine

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи