32. Jose Ramos Hortas

was nominated honorary guide on December 29, 2006, for his message to Osama Bin Laden aired six days earlier by the BBC. The message encouraged the Al Qaeda leader to extend the love and compassion he shows for his Muslim brothers and sisters to everyone in the world. He is a prime minister of east timor.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи