83. Kobi Tzafrir

was awarded the title of Honorary Guide on October 22, 2015 (70 a.H.) for his initiative to offer in his restaurant in Israel 50 percent off each plate of the chickpea paste at tables seating Jews Arabs together, this as a response to growing intolerance by both Arab and Israeli extremists.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи