raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

2. Sinead O’Connor

Sinead O’Connor was nominated as an honorary guide on March 9, 1992, after she ripped up a picture of the Pope on live TV in protest of the church’s role in concealing abuse of children by priests.

Bob Marley’s ‘War‘ performed by Sinéad O’Connor on SNL

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи