75. Russel Brand

was nominated Honorary Guide on October 24, 2013 (68 a.H.) by Maitreya Rael, for his call for a world revolution in a recent interview. He is an English comedian, actor, radio host, and author.

His interview with BBC

Dozvedieť sa pravdu...

Prečítajte si Posolstvá, ktoré nám naši Stvoritelia poskytli prostredníctvom proroka Raela v roku 1973!

Iné podujatia

Sledovať

Akadémia šťastia