Kontakt

Skontantovať Raeliánov blízko vás

Stránky

Centrála medzinárodného Raeliánskeho hnutia (IRM)

P.O. box 225
CH-1211 Ženeva 8
Švajčiarsko

Dozvedieť sa pravdu...

Prečítajte si Posolstvá, ktoré nám naši Stvoritelia poskytli prostredníctvom proroka Raela v roku 1973!

Iné podujatia

Sledovať

Akadémia šťastia