raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

87. Donato Cito

Donato Cito was nominated Honorary Guide by Maitreya Rael, on December 6, 2015, for his courageous public position to welcome Raelians in his Brazilian restaurant in Lausanne after discriminatory refusal from another place and despite the main media’s prejudices against us.

Үнэнийг мэдэхийг хүсч байна уу

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр авсан биднийг бүтээгч Харийнханы өгсөн мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи