87. Donato Cito

was nominated Honoray Guide by Maitreya Rael, on December 6, 2015 (70 a.H.) for his courageous public position to welcome Raelians in his Brazilian restaurant in Lausanne after discriminatory refusal from another place and despite the main medias prejudices against us.

Үнэнийг мэдэж аваарай

1973 онд Раел Үл Мэдэгдэх Нисдэг Биеттэй учрах үеэр биднийг бүтээгч Харийнханаас хүлээн авсан мэдээллийг уншаарай!

Бусад үйл явдлууд

Биднийг дага

Раел Академи