87. Donato Cito

was nominated Honoray Guide by Maitreya Rael, on December 6, 2015 (70 a.H.) for his courageous public position to welcome Raelians in his Brazilian restaurant in Lausanne after discriminatory refusal from another place and despite the main medias prejudices against us.

Dozvedieť sa pravdu...

Prečítajte si Posolstvá, ktoré nám naši Stvoritelia poskytli prostredníctvom proroka Raela v roku 1973!

Iné podujatia

Sledovať

Akadémia šťastia