102. Alexandra Henrion-Caude

Alexandra-Henrion-Caude

Alexandra Henrion-Caude was nominated as Honorary Guide on October 27, 2022 by Maitraya Rael, for her position against the vaccination and her denunciation of the lies about and around the pandemic & covid.

Få reda på sanningen

Läs informationen från våra skapare som Rael fick under sitt UFO-möte 1973!

Andra aktiviteter

Följ oss

Rael Academy