raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

22. Brian Haw

Brian Haw nominerades till hedersguide den 14 januari 2006. Brian Haw hade tillbringat fyra och ett halvt år i läger utanför Londons parlament för att belysa de irakiska barnens situation. Brian Haw greps efter att en lag hade antagits som förbjuder spontan yttrandefrihet inom en kilometers radie från underhuset och sa till polisen: ”Jag bryter inte mot freden. Jag kämpar för den. Han släpptes nästan omedelbart: Trots att hans sovsäck låg inom rop-avstånd från premiärministerns sovrum, hade han varit där innan lagen trädde i kraft. Domarna i High Court beslutade att han var undantagen från domen. Trots att polisen fortsatte att trakassera honom, gick Haw tillbaka till Parliament Square och inrättade ett fredsläger. Han har vakat där sedan juni 2001.

Hans protestvideo för fred

Få reda på sanningen

Läs informationen från våra skapare som Rael fick under sitt UFO-möte 1973!

Andra aktiviteter

Följ oss

Rael Academy