raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

19. Nicholas Negroponte

Nicholas Negroponte byl jmenován čestným průvodcem 1. října 2005, Rael poslal své osobní blahopřání Nicholasovi Negropontemu a jmenoval ho čestným průvodcem za jeho pokrok ve vzdělávání v chudých zemích. Negroponte, který se zavázal poskytovat dětem po celém světě prostředky k využívání vzdělávacích a komunikačních výhod internetu, v současné době předsedá neziskové organizaci One Laptop Per Child, která dodává levné počítače (do 100 USD) určené pro děti v chudých zemích.

Získejte pravdu

Přečtěte si poselství, která nám dali naši stvořitelé během Raelova setkání s UFO v roce 1973!

Další události

Sledujte nás

Rael akademie