raelian movement logo_White
Search
Close this search box.

About > Honorary guides for Humanity

29. King Jigme Singye Wangchuck

Král Jigme Singye Wangchuck byl 10. srpna 2006 jmenován čestným průvodcem za své moudré pravidlo ilustrující mír a lásku k celému lidstvu. Rael obzvláště ocenil důraz kladený na „hrubé národní štěstí“ nad hospodářským růstem. Ocenil také královo rozhodnutí učinit z Bhútánského království první nekuřácký národ; péči věnovanou ochraně země před kulturním znečištěním nadměrným cestovním ruchem a jeho nabídku vzdát se své moci jako nejvyššího vládce a zavést demokratické postupy. Z velké části díky jeho úsilí je dnes země spíše konstituční monarchií než absolutní monarchií. Ctěn svým lidem, udržel si moc po demokratickém hlasování, pak abdikoval ve prospěch svého nejstaršího syna na konci roku 2006.

Získejte pravdu

Přečtěte si poselství, která nám dali naši stvořitelé během Raelova setkání s UFO v roce 1973!

Další události

Sledujte nás

Rael akademie