raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

54. Michael Bailey

Michael Bailey byl jmenován 11. března 2011 čestným průvodcem za svou snahu provést „demonstraci potěšení“ ve svých učebních osnovách. On je nejlépe známý mezi vědci pro jeho práci na etiologii sexuální orientace, On také napsal Muž, který by byl královna, který má
vyvolal reakce od silné kritiky až po nominaci na cenu, která byla později stažena z Lambda Literary Foundation.

Získejte pravdu

Přečtěte si poselství, která nám dali naši stvořitelé během Raelova setkání s UFO v roce 1973!

Další události

Sledujte nás

Rael akademie