raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

69. Salman Khan

Salman Khan byl nominován na čestného průvodce 8. srpna 2012 za založení Khan Institue, online vzdělávací platformy, která mu získala mezinárodní titul „nejvlivnějšího online pedagoga na světě“. Jeho posláním je poskytovat „bezplatné vzdělání světové úrovně komukoli a kdekoli“ tím, že umožní zájemcům přístup k výukovým videím na široké škále předmětů a poskytne jim svobodu vybrat si, co se chtějí naučit, kdykoli chtějí, ať už jsou kdekoli. Žije v Kalifornii v USA.

Jeho prezentační video na TED

Získejte pravdu

Přečtěte si poselství, která nám dali naši stvořitelé během Raelova setkání s UFO v roce 1973!

Další události

Sledujte nás

Rael akademie