به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی email
RAEL’S COMMENT:
Especially when you decide to be the only one not wearing a mask!

Source

you might also like

Welcome death!

Text by Maitreya : People are living now afraid, so afraid…to die. That’s so funny! To see everybody with masks, vaccines, avoiding distance. Afraid to …

Living on the site of a nuclear blast?

RAEL’S COMMENT: Important for those who unjustly believe that place that has undergone an atomic explosion is uninhabitable forever….

The world’s first 3D printed steak

RAEL’S COMMENT: Cannot wait to try !

Meet Madam Jeanne Louise Calment

RAEL’S COMMENT: A real great example! Remember always that she was smoking all her life, drinking port wine everyday, eating 1 kilo of chocolate every …