به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی email
RAEL’S COMMENT:
The problem is asking a computer programer to talk about health, a guy who has absolutely no educational background in medicine or science. The issue is not him, but the “journalists” who dare to ask him about it….

 

This video of Bill Gates shows him as a prime example of the “monsters” who make up “the most dangerous people on the planet,” says Jesse Kelly.

“That’s what he felt comfortable saying on national television. What do you think that person says when the doors are closed…”

View video

Original post

you might also like

Welcome death!

Text by Maitreya : People are living now afraid, so afraid…to die. That’s so funny! To see everybody with masks, vaccines, avoiding distance. Afraid to …

Living on the site of a nuclear blast?

RAEL’S COMMENT: Important for those who unjustly believe that place that has undergone an atomic explosion is uninhabitable forever….

The world’s first 3D printed steak

RAEL’S COMMENT: Cannot wait to try !

Meet Madam Jeanne Louise Calment

RAEL’S COMMENT: A real great example! Remember always that she was smoking all her life, drinking port wine everyday, eating 1 kilo of chocolate every …