به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی email
RAEL’S COMMENT:
Never forget that when France organized a grand ceremony to celebrate the 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the Raelians, who were officially discriminated against by the French government that designated them as “dangerous cult”, had organized a protest that was supposed to take place in front of said celebration. However, the French police moved in and forcefully gathered the Raelians who were present and corralled them like cattle at a far enough distance so that they could not be seen until the end of the event.

Source

you might also like

Orban’s gang of 4 rejecting immigration in favor of pro-family policies

RAEL’S COMMENT:  Make more babies and let the foreign children die

EU foreign policy head told him to STAY OUT of ‘our’ Africa

RAEL’S COMMENT: It is clear that Europeans have always considered Africa as their property.

Bill Gates introducing Windows 3.0

RAEL’S COMMENT: And this is the guy who people trust for vaccinations…

Logging drivers near Glens Falls, New York, on the Hudson River, 1907.

RAEL’S COMMENT: How to devastate a planet with deforestation…