Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Geniokracja: Rządy ludzi, dla ludzi, sprawowane przez geniuszy

„Geniokracja”, polskie wydanie klasycznego dzieła Raela, pozwoli nowemu pokoleniu zapoznać się z jednym z pomysłów na ogólnoświatowe rozwiązanie największych problemów, jakie od zawsze trapiły ludzkość: wojna, głód, bieda i wykorzystywanie ludzkiego geniuszu przez rządy osób przeciętnych wspieranych przez wojsko.

Rozwiązaniem, jak twierdzi autor, jest Geniokracja: kolegialny rząd geniuszy wybieranych w drodze demokracji selektywnej. Ten ustrój – rewolucyjny, ale prawdziwie sprawiedliwy – działałby dla dobra ogółu, a nie tylko dla wąskiej grupy uprzywilejowanych – wyjaśnia Rael

Po opisaniu zasad działania ustroju geniokratycznego na różnych płaszczyznach, autor zachęca nas do zastanowienia się, jak postęp naukowy pod kolegialnym rządem geniuszy przyczyniłby się do stworzenia lepszego świata: takiego, gdzie każdy człowiek miałby nie tylko zagwarantowane prawo do podstawowych potrzeb życiowych, ale również do egzystencji w której „prawo do pracy zostałoby zastąpione prawem do samorealizacji”. Czy Geniokracja sprawdziłaby się jako ustrój? Rael proponuje, abyś przeczytał tę książkę i sam sobie odpowiedział na to pytanie!

inne książki RAELA

Inne języki (e-Booki)