raelian movement logo_White

About > Honorary guides for Humanity

30. Dr. John Sanford

Dr John Sanford nominerades till hedersguide den 21 augusti 2006 för sin briljanta och modiga exponering av bristerna inom evolutionsteorin. I sin bok ”Genetic Entropy and the Mystery of the Genome” illustrerade Sanford att själva grunden för evolutionsteorin, det ”primära axiomet”, inte stämmer. Förutom att presentera övertygande bevis för att hela genomen inte kan utvecklas till mer avancerade former (uppåt i ”evolutionsträdet”), presenterade han övertygande bevis för att genomen istället degenereras med tiden. Ett växande antal forskare, inklusive Dr. Sanford, motsäger modigt åsikterna från de ”upphöjda översteprästerna” i det vetenskapliga samfundet, vilka fortsätter att främja evolutionsteorin som en obestridlig sanning, trots överväldigande bevis mot den.

Få reda på sanningen

Läs informationen från våra skapare som Rael fick under sitt UFO-möte 1973!

Andra aktiviteter

Följ oss

Rael Academy