30. Dr. John Sanford

Dr. John Sanford byl 21. srpna 2006 jmenován čestným průvodcem za své brilantní a odvážné odhalení nedostatků v evoluční premise. Ve své knize „Genetická entropie a tajemství genomu“ Sanford ilustroval, že základ evoluční teorie, „primární axiom“, je falešný. Kromě předložení přesvědčivých důkazů, že celé genomy se nemohou vyvíjet směrem nahoru, předložil přesvědčivé důkazy, že vyšší genomy v průběhu času ve skutečnosti degenerují. Rostoucí počet vědců, včetně Dr. Sanforda, odvážně odporuje názorům těch „vznešených vysokých kněží vědecké komunity“, kteří pokračují v prosazování evoluce jako nezpochybnitelné reality navzdory drtivým důkazům proti ní.

Získejte pravdu

Přečtěte si poselství, která nám dali naši stvořitelé během Raelova setkání s UFO v roce 1973!

Další události

Sledujte nás

Rael akademie