30. Dr. John Sanford

byl nominován na Čestného průvodce 21. srpna 2006 za brilantní a odvážné odhalení nedostatků v evolučním předpokladu. Ve své knize „Genetická entropie a tajemství genomu“ Sanford ilustroval, že základ evoluční teorie, „primární axiom“, je falešný. Kromě předložení přesvědčivých důkazů, že celé genomy se nemohou vyvíjet směrem nahoru, předložil přesvědčivé důkazy, že vyšší genomy v průběhu času ve skutečnosti degenerují. Rostoucí počet vědců, včetně dr. Sanforda, odvážně oponuje názorům těch „povýšených veleknězů vědecké komunity“, kteří propagují evoluci jako nespornou realitu i přes zdrcující důkazy proti ní.

Jeho kniha„Genetická entropie a tajemství genomu“

Získejte pravdu

Přečtěte si poselství, která nám dali naši stvořitelé během Raelova setkání s UFO v roce 1973!

Další události

Sledujte nás

Rael akademie