95. Dr. Arikana Chihombori Quao

was nominated Honorary Guide on April 30, 2020 by Maitreya Rael fot her unreserved commitment in the fight for the true decolonization and development of Kama.

Získejte pravdu

Přečtěte si poselství, která nám dali naši stvořitelé během Raelova setkání s UFO v roce 1973!

Další události

Sledujte nás

Rael akademie